ADDA – Sala Cámara
13 FEB 2024

De 9:00h a 16:30h

Últim dia d’inscripcions en la web.
Demà podràs inscriure’t en el hall del ADDA a partir de les 8.30.

Programa

8.30 a 9.30 Acreditació d’assistents

09.30 a 10.00 Inauguració oficial.

Cristina García Garri, Diputada de Transparència.

10.00 a 10.45 Ponència inaugural: “10 anys de Llei de Transparència. Abast en la consolidació de drets i en la definició dels límits”.

L’objectiu de la primera ponència consistix en el fet que s’analitzen els avanços que ha introduït l’aprovació de la primera llei de transparència de 2013, en concret, en tot el que es relaciona amb l’aplicació dels drets, generació de confiança, etc.

Igualment, resulta interessant que s’analitze la justificació de determinats límits al dret de transparència, tant en la seua modalitat activa com passiva, entre els quals es troben la seguretat, la garantia de la confidencialitat o el secret requerit en processos de presa de decisió, la protecció de les dades personals, els secrets oficials, etc.

Esta ponència és de caràcter dogmàtic i doctrinal, i haurà d’aprofundir en els coneixements que ja posseïxen tant el personal tècnic, com els altres perfils professionals, que assistixen al Congrés.

Esta ponència tècnica, donarà pas a la primera taula redona de debat.

Ponent: Emilio Guichot Reina
Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Sevilla. Membre del Comité d’Experts creat en el Centre d’Estudis Polítics i Constitucionals per a la tramitació de la Llei de Transparència estatal.

11.00 a 11.30 Pausa café.

11.30 a 12.30 Mesa debat: “Transparència, dades i fonts obertes, intel·ligència artificial i anàlisi de la informació”.

Canvi de les regles del joc i en la distribució del poder. El nou ordre mundial.

S’abastaran temes d’actualitat que estan removent els fonaments de la nostra societat, que cada vegada demanda una major transparència per part dels poders públics, de manera que es frene la pèrdua de la confiança en estos, i d’esta manera, puguen perdurar els valors i principis democràtics.

En estos moments, es viu una profunda transformació del món que coneixem fins ara. La realitat va per davant del dret i de la intervenció de la pròpia administració en la societat. Això pot suposar un perill, o potser una oportunitat, per a béns jurídics que es pretenien protegir amb els límits que la llei va establir al dret d’accés a informació.

Les fonts obertes públiques, també les d’origen privat, oferixen una infinitat de dades i informació; la intel·ligència artificial es nodrix de les unes i les altres; de manera que, informació inicialment reservada, pot revelar-se, en contextos en què podria no haver perdut la seua raó de reserva.

Les interrelacions indicades també permeten a la ciutadania acudir a fonts d’informació allunyades de les institucions públiques, que poden ser una oportunitat o, per contra, un perill.

Cap a on caminem en un període en el qual el centre de gravetat mundial està oscil·lant?

Intervindran tres experts, cadascun en una matèria que, després d’una breu introducció per part de cadascun d’ells, sobre el seu àmbit de coneixement, s’interpel·laran, de manera que el conductor del congrés, si és necessari, fomentarà les interaccions entre ells, sobre els temes exposats (drets, límits, etc.).

Ponents taula de debat

Jaime Gómez-Obregón
Enginyer de Telecomunicacions amb diversos premis per diversos projectes relacionats amb la reutilització de dades obertes del sector públic. Ha rebut el Premi Blasillo d’Osca en reconeixement a la seua labor per a millorar la transparència en el sector públic.

Concepción Campos Acuña
Doctora en Dret. Experta en gestió pública i Funcionària d’administració local amb habilitació de caràcter estatal. Autora de “Transparència i Accés a la Informació en les Corporacions Locals”. Ha sigut mereixedora de l’III premi Ferran Termes per a la millora de la transparència i l’eficiència en la gestió.

Javier Morales Belvis
Enginyer superior en informàtica, Cap del Servici d’Innovació, Informàtica i Agenda Digital a l’Ajuntament d’Alacant, amb diversos reconeixements, tant als projectes desenvolupats com a la seua carrera professional. Promotor i gestor de projectes d’innovació social en l’àmbit d’estratègies de desenvolupament urbà a nivell local. Un apassionat de l’ús de la tecnologia per a millorar la vida de la ciutadania.

12.30 a 13.30 Segona ponència: “Millorar la transparència i comunicació de les Administracions Públiques”.

Com millorar la transparència de les administracions públiques. Principals reptes i desafiaments. Ponència de tipus dogmàtica.

La transparència com a eina per a generar confiança en la societat i salvaguardar els valors de les democràcies occidentals.

Ningú pot confiar en el que no coneix, ni tampoc en el que no entén. La informació ha de ser clara, veraç i comprensible. El llenguatge fàcil ha de ser utilitzat en les relacions amb els ciutadans.

La comunicació bilateral i accessible com a oportunitat d’escoltar i mantindre una relació directa i empàtica amb la ciutadania, sense la imposició de cites prèvies obligatòries.

Donarà peu a la segona Taula de debat. La informació sobre el que ocorre en la realitat actual, és una quimera inassolible?, què és vertader i què és fals?, existix manipulació de la realitat en la lluita pel poder?, com s’utilitzen les xarxes socials per a influir en el comportament dels ciutadans (eleccions, corrents d’opinió, desinformació, etc.)?

PONENT

Lorenzo Cotino Hueso
Catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de València. Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana. Organitzador de més de 50 congressos i seminaris en l’àmbit del Dret Digital i de la Transparència.

13.45 a 15.15 Cocktail.

15.15 a 16.30 Segona Taula de debat: “Transparència i periodisme versus Fake News. La lluita pel poder”.

Les notícies falses o “fake news” constituïxen una amenaça global per a la llibertat i la democràcia. La política comunicativa és un instrument poderós per a lluitar contra este greu problema. Com des de les bones pràctiques administratives i la transparència pública, es pot combatre este fenomen que es nodrix precisament, de com es trien les fonts d’informació. La desconfiança en la major font d’informació: la que generaren els poders públics elaborada amb totes les garanties legals.

Què pot fer el periodisme d’investigació, en particular, enfront d’este problema, i el periodisme en general?

PONENTS TAULA DE DEBAT

Marta Corcoy Rius
Doctora en Comunicació i Periodisme. Experta en comunicació pública local i gènere.

Mar Forment Fernández
Doctora en Filologia Hispànica. Professora titular de Llengua espanyola de la Universitat de Barcelona. Membre de EDAP (Grup de Recerca d’Estudis del Discurs Acadèmic i Professional). Vicedirectora de la Càtedra Universitat de Barcelona – Diputació de Barcelona per una Comunicació clara aplicada als Administracions públiques.

Jordi Rodriguez-Virgili (en línia)
Llicenciat en Periodisme i Doctor en Ciències de la Informació. Professor titular de Comunicació Política de la Universitat de Navarra.

Juan Luis Manfredi Sánchez (en línia)
Catedràtic de Periodisme i Relacions Internacionals en la UCLM i Príncep d’Astúries a Georgetown University. Ha escrit sobre relacions internacionals i diplomàcia, propaganda, comunicació i tecnologia, així com risc polític.

16.30 a 16.45 Clausura oficial.

Antonio Pérez Pérez, Il·lm. Sr. President de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

MODERADOR DEL CONGRÉS

Miguel Ángel Blanes Climent
Doctor en Dret. És tècnic jurídic en el Defensor del Poble de la Comunitat Valenciana. Autor de la tesi doctoral “La transparència informativa de les AA.PP. El dret de les persones a saber i l’obligació de difondre informació pública de manera activa”.

keyboard_arrow_up